sales@zaribolova.com 0884 244 335
0,00 лв.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/abh44d3e/public_html/themes/zaribolova/template.php on line 150

Безплатна доставка

за поръчка над 200 лв.

Приключи

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: град София, ПК 1680, кв. „Белите брези” ,ул. „Нишава” 40 ЕИК: 202180271, предоставя стоки на потребители чрез интернет магазина си www.zaribolova.com. Zaribolova.com продава стоки само с доказан произход. Основните характеристики на стоките, които се предлагат, са посочени подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Цените на стоките на всички страници в Zaribolova.com са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата. Потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и интернет магазина.

2. РЕГИСТРАЦИЯ Регистрацията на потребител не е задължителна за осъществяване на поръчки на стоки от интернет магазин Zaribolova.com. Поръчки могат да правят гости и регистрирани потребители. При попълване на регистрационна форма, потребителят е длъжен да предостави точни и пълни данни относно своите имена, валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес. За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни фирмени данни. С регистрацията си на Zaribolova.com, потребителят получава свой клиентски профил за идентификация в интернет магазина, в който има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчките, да променя по всяко време данните си, както и всякаква заявена от него информация.

3. СЪГЛАСИЕ С отбелязване на поле „Съгласен съм с Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия на Zaribolova и ги приема.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят се съгласява, че Zaribolova.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на Zaribolova.com. Zaribolova.com получава и използва информация от потребителите при тяхната регистрация, включваща лични данни, за да осигури качествено обслужване при приемане и изпълнение на поръчки, за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми с поръчката, да помага на потребителите при ползването на Zaribolova.com и предоставяните от интернет магазина продукти, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Zaribolova.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят може да поиска по всяко време коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от Zaribolova.com. Видовете лична информация, които потребителят предоставя, може да включва имена, адрес, телефонен номер, е-mail. Zaribolova.com гарантира, че въпросните данни на потребителя няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните. Клиентският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Zaribolova.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя. Zaribolova.com има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; ако потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица и в други предвидени в закона случаи.

5. ПОРЪЧКИ Поръчки на стоки от Zaribolova.com се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Служител на Zaribolova.com задължително потвърждава по телефона всяка получена поръчка от Zaribolova.com. Потребителите се уведомяват чрез e-mail за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от www.Zaribolova.com. Състоянието на всички поръчки могат да се следят в клиентския профил на всеки потребител. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден . В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните стоки. Всички цени в интернет магазин www.zaribolova.com са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата. Zaribolova.com си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www. zaribolova.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Служителят на Zaribolova.com е задължен да уведоми потребителя за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.

6. ДОСТАВКА Доставката на стоките на Zaribolova.com се извършва от служител на компанията или служител на куриерската компания, с която „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД е сключила договор. Потребителят получава заявената стока на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. Zaribolova.com се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на Zaribolova.com е длъжен да уведоми потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стандратни доставки на стоки закупени от нашия сайт се извършват чрез услугите на куриерска фирма, като стойността на доставката се поема от клиента, с изключение на случаите, в които размерът на поръчката е над 300 лв. Посочените срокове и условия за доставка на стоки от Zaribolova.com важат за територията на Република България.

7. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Плащането на продукти, закупени от интернет магазин Zaribolova.com се извършва чрез наложен платеж (плащане при доставка) - потребителят заплаща дължимата сума при доставка на стоката от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат (при поръчки под 300 лв. с ДДС).

8. ПРОМЯНА И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и на стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол се унищожава. Потребителят има право да се откаже от поръчката си и върне закупената от него стока от интернет магазин www. zaribolova.com в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката съгласно чл. 55 от ЗЗП. В този случай, транспортните разходи по връщане на стоката, се поемат от потребителя. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и документация, във вида, в който е получена по условията на чл.55 от ЗЗП. Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 (тридесет) дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж. Zaribolova.com не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума. В случай на връщане на стока и рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да се свърже със служител на „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД като да посочи номера на фактурата за покупка на стоката.

9. ДРУГИ Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Zaribolova.com, е собственост на „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Zaribolova.com, без изричното писмено съгласие на „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД. Достъпът на потребителите до Zaribolova.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Zaribolova.com. Въпреки, че ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД се стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин www.zaribolova.com, е възможно да са допуснати печатни грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на sales@zaribolova.com, за да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително! „ФИШИНГ ПАРТНЪРС” ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на Zaribolova.com, предлаганите стоки и техните цени, и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на Zaribolova.com се публикуват на Zaribolova.com и са достъпни за всички потребители.