sales@zaribolova.com 0884 244 335
0,00 лв.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/abh44d3e/public_html/themes/zaribolova/template.php on line 150

Безплатна доставка

за поръчка над 200 лв.

Приключи

Назад към основите: монтажи за платени водоеми

Ако погледнете в риболовния куфар на някой от топ риболовците, ще намерите голям асортимент от монтажи


дата: 19.11.2014

Някои от големите имена имат стотици от тях, наредени на мотовилки и готови за употреба, което би смутило всеки, но не и експертите! Но какво работи и защо? Ето някои от нашите топ монтажи за платен водоем, без които не трябва да тръгвате на риболов!

Монтажи прът-и-влакно

Има няколко ключови монтажа, които винаги трябва да са сред въоръжението ви, когато става дума за прът и влакно и един от тях е методът.

Това наистина е възможно най-лесното, стига да е избран правилният фидер. Всичко зависи от правилата на водоема, в които се упоменава дали може да се използва еластициран или инлайн (проходен) фидер, но за целите на тази статия ще говорим за монтажа на инлайн фидерите. Първо ви трябва малък стопер-манисто за движението на фидера. Така се ограничава прекомерното движение на фидера. Манистото трябва да се постави на 50см от фидера и да е в съответствие с правилника на водоема. След това се поставя фидера и накрая се завършва с манисто за бърза смяна. Напоследък се предлагат най-различни видове от тях, като най-популярните са тези на Korum, Drennan и MAP. Те са не само перфектен буфер за фидера, но и ви позволяват бързо да сменяте повода.

Накрая ви трябва повод, който трябва да е с дължина около 10см. По-късите поводи водят до откъсване на куката, а по-дългите намаляват ефекта на самоподсичане. Единственият друг критичен аспект на този монтаж е заточването на куката, тъй като трябва монтажът да е самоподсичащ се, което до голяма степен зависи от острата кука.

Бомбардата също е важна част от монтажа за търговски водоеми и е страхотен начин за представяне на по-големи видове стръв като пелети и месо. Едва ли има по-прост от този монтаж, който по същество прилича на този при Метода фидер. И този подвижен монтаж е много ефективен, а единствената промяна е в дължината на повода, който в идеалния вариант е между 30 и 45 см. Нещо, което трябва да се обмисли добре, е теглото на бомбардата и често вариантът от l oz е най-добрият начин за закачване на такъв вид риба.

И накрая, ефективен за летен риболов на шаран е ваглерът и особено пелет-ваглерът. Напоследък се предлагат една камара различни адаптери, така че вече не е нужно да се слагат сачми навсякъде. Просто се закача пелет ваглера на основната линия, а след това само се променя настройката за дълбочината.

Няма нужда от никакви дропери, тъй като идеята е да се максимизира бавното падане на пелетата. Този монтаж се замята внимателно и се спуска леко, така че да се намалят оплитанията и да се улови повече риба.

Minimum 0.20mm (51b) reel line - мин. линия на макарата

Pellet-waggler attachment – прикрепване н апелет-ваглера

Hooklength attache) via loop-to-loop method

Eyed hook with hair – кука с ухо на косъм

Band or lasso to affix a pellet – лента или ласо за закрепване на пелетата

Pellet-Waggler Rig – монтаж на пелет ваглер

A hair rig is effective for pellets and boilies – монтажът на косъм е ефективен за пелети и бойлита

Grippa stop placed 18in from the feeder - Grippa стопер, поставен на 18 инча от фидера

Inline Method feeder – проходен ( с отвор по оста) метод фидер

61b main line – основна линия

4in hooklength- повод

Inline Method-Feeder Rig – монтаж с проходен метод-фидер

Quick-change bead – манисто за бърза смяна

Use a hair rig to present the larger baits – за да представите по-голяма стръв, използвайте монтаж на косъм

1/2oz to loz free- running bomb – свободно движеща се бомбарда

Running Bomb подвижна бомбарда

Silver-Fish Rigs – монтажи за сребриста риба

Напоследък на платените водоеми има доста сребриста риба, така че няма как да я пренебрегнем. Шараните на комерсиалните водоеми стават доста големи, така че няма как да се хранят през всичките 5 часа, така че ако си помогнете с малко сребриста риба в средата на мача, няма да е зле. Двата доминантни вида май са бабушката и скимерите, а за всеки от тях трябва различен монтаж.

За да напълните живарниците с бабушка, трябва да ловите наблизо. Почти винаги кълве на бели червеи и на кастери като набързо може да се натрупа голямо тегло на улова. Но за максимално добър улов ви трябват малки плувки 3x8 или 4x10 – нещо като Preston Chianti – утежнена с броеница от пет подходящи по размер сачми.

Ключово важно е да се положи монтажа, а след това да се придържа плувката – така повечето риба ще се самоподсече срещу щеката. В крайбрежните участъци също има доста сребриста риба и като използвате същия монтаж можете да закачите и по-големи екземпляри сребриста риба, а дори и костур, които рядко са виждали кука.

Скимерите вероятно са най-успешния вид на рибарниците за платен риболов. Напоследък май всяко езеро е тъпкано с тях и вместо да ги пренебрегвате, по-добре ги вадете. Има два начина за улов на скимери на търговски водоем и единият от тях е на пропадане, със стръв от месо и монтаж за на плитко като при шарана.

Но, за да ловите на дъно, вече трябва малко по-позитивен подход. Скимерите я „карат малко по-леко“ с храненето и обикновено пасат на дъното в търсене на храна, а рядко обикалят езерото за резки и груби движения като шарана. Така че трябва по-позитивно, двойно утежнение, тъй като ще покаже всяка индикация „под“ или при повдигане, а при кълване плувката ще изскача от водата.

Идеалното двойно утежнение представлява основна броеница от сачми на 45см от куката, а след това три дропера, наредени един до друг, на 6 инча от куката. Този монтаж след това се нагласява така, че по-малката броеница да е над дъното. Монтажът е ефективен с всякакъв вид стръв и върви при повечето скимери.

Монтажи за шаран

При риболова на шаран монтажът и презентацията трябва да са прости и ефективни, а при риболов на дъно има всичко на всичко два модела на утежняванеобикновена броеница от раздалечени сачми и броеница от сачми с два дропера.

Само броеницата е ефективна за риболов на пелети или месо на дъно. Стив Рингър е отдавнашен почитател на този модел на утежняване, при който има по-малко отчетени удари на рибата във влакното и кълве позитивно на дъно.

За да бъде монтажът както трябва, последната сачма трябва да е на 20см от куката, а след това всяка следваща сачма е през 10мм. Така не само стръвта стига по-бързо на дъното, но и пада по естествен начин.

Монтажът от броеница с два дропера е подходящ, когато ви трябва финес и става за всякаква стръв.

Той придава отлична стабилност благодарение на броеницата, а двата дропера допринасят за бавното му пропадане във водата.

Двата дропера показват бързо и кълването на пропадане и повдигане. И двата монтажа покриват всички риболовни ситуации при риболов на дъно на комерсиален водоем.

Когато ловите в крайбрежен участък или около островче , ви трябва една обикновена броеница от сачми на около 20см от куката. В тези участъци рибата се храни доверчиво, така че трябва да гледате стръвта да стига по-бързо на дъното. Освен това броеницата придава стабилност на плувката, което е важно когато имате в участъка няколко по-големи шарана и има опасност да се закачат неправилно. Единствената промяна, която трябва да правите, е в разстоянието между броеницата и куката, така че го променяйте, докато не започне да кълве редовно.

Риболовът на плитко изисква прост монтаж и най-общо и една единствена броеница от сачми върши работа. Рядко е нужно сачмите да са на разстояние една от друга и обикновено броеницата върши работа. При риболов до 2м дълбочина гледайте броеницата от сачми да е на 20см от куката, а при 3-4м дълбочина – на 30см от куката. Това придава не само повече стабилност, но и много от рибите се самоподсичат, като така се намалява и пропуснатото кълване. Броеницата е от помощ и когато искате да „плясвате“ монтажа, така че да се вдига повече шум , който да наподобява падаща храна

0.18mm main line – основна линия

Bulk 6in from hook броеница на 6 инча от куката

Balt either hair rigged or straight hooked – стръв или на косъм, или на директно

Bait just touching bottom – стръвта едва докосва дъното

Монтаж за бабушка на плитко

Стандартен монтаж за на дъно

Монтаж за крайбрежен участък/остров

Двойно утежнен (с две групи утежнение) монтаж за скимери

Rig slightly overdepth – монтаж с леко отпусната дължина

Монтаж за на плитко

Flve spread- out shot – 5 сачми на разстояние една от друга

6in hooklength – повод

Монтаж с броеница от раздалечени сачми

 

Грешки при риболова на распер

дата: 21.03.2015

От движението му се образува характерна водна бразда и в подобни ситуации е ефективно да се лови...

Фидер за хляб - толкова просто и същевременно толкова ефективно

дата: 20.10.2014

За стотици риболовци хлябът е стръвта, която използват за риболов на бабушка или кефал на реки и...

45 килограма кефали на щека

дата: 31.12.2014

Срещаме се с него на езерата Mill Road в Линкълншир, за да разберем   Когато ме...